Services

Onze dienstverlening

Architectuur & Advies biedt naast architectonisch design een breed spectrum aan daaraan gerelateerde services:

 • Integraal ontwerpen met behulp van BIM (Building Information Modeling)
 • Harmonie scheppen in de invloeden van omgeving, vormgeving en inrichting op het welzijn en geluk van de mens
 • WELL™ AP . Djelko van Es is WELL™ approved professional http://wellcertified.com International Well Building Institute
 • Bouw /omgevingsvergunningen
 • Aanbesteding
 • Toezicht tijdens de bouw
 • Supervisie op en begeleiding van uitdagende complexe en grootschalige bouwprojecten
 • Vertegenwoordiging namens opdrachtgevers in design- en project teams
 • Opstellen programma's van eisen, conceptontwikkeling
 • Herbestemming, herinrichting, centrumplannen
 • Maatwerk meubeldesign
 • Werkplek gerelateerd advies
 • Bouwkundige beoordeling vastgoed
 • Kopersbegeleiding woning vastgoed
 • Bouwtechnisch advies
 • Visualisaties, 3D en 2D Tekenwerk
 • Bouwkundig tekenwerk, technische detaillering, werkomschrijvingen en bestekken volgens de STABU systematiek
 • Installatie advies, installatie engineering en controle
 • Technisch toezicht

Nieuwe manieren van werken 3.0

Architectuur & Advies kan uw bedrijf of organisatie in samenwerking met partnerorganisaties helpen met het ontwikkelen en realiseren van vernieuwende manieren van werken en het hiervoor geschikt maken van werkomgevingen.

Samen met u werken wij daarvoor aan het onderzoeken, ontwikkelen, ontwerpen of optimaliseren van werkmethodieken en werkomgevingen, zorgen met u voor de implementatie en het succesvol gebruiken van uw nieuwe manieren van werken. 

Wij doen dat door met u achtereenvolgens te werken aan een vernieuwende strategie, een geslaagde implementatie en duurzame borging van de behaalde resultaten. Met een passie voor de menselijke kant van het verhaal, het plezier op de werkplek en de gezonde trots op het bedrijf brengen wij frisse ideeën en inspiratie mee om uw mensen te enthousiasmeren en mee te nemen in het veranderingsproces.

Wij helpen uw bedrijf of organisatie op die manier niet alleen om de prestaties van uw medewerkers naar een hoger plan te brengen, maar ook hun positieve verbinding met de organisatie te versterken.

Architectuur & Advies is daarbij tevens hét adviesbureau voor alle daar aan gerelateerde architectonisch - bouwkundige  vraagstukken.

Meer producten

Desgewenst dienstverlening op maat voor uw project

BIM 3D CAD tekenen
Stedenbouwkundige verkenningen
Bestekken en werkomschrijvingen

Algemene voorwaarden DNR 2011

De Nieuwe Regeling 2011, rechtsverhouding opdrachtgever–architect, ingenieur en adviseur, kortweg DNR 2011 genoemd, is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen architecten, adviseurs en opdrachtgevers.

De DNR 2011 is van toepassing op alle overeenkomsten van Architectuur & Advies. De DNR 2011 kunt u hier downloaden.

.

Interieur Design

inhoud en tekst volgt